1394/12/12
مرکز پخش کرج

مدیر شعبه
تلفن همراه
شماره تلفن شعبه
آدرس ایمیل
آدرس 
کدپستی
آقای محمدی
0938-0757797
026-32500848
026-32557405
026-32557445
آدرس دفتر:  کرج :  منطقه آزادگان، 45 متری کاج، خیابان پامچال جنوبی، کوچه کسری، ساختمان تندیس، طبقه 5 واحد 10
آدرس انبار: اتوبان مخصوص تهران  کرج، گرمدره خیابان کوهک خیابان ذوالفقاری روبروی رستوران نارنج شهرک سوله ای مجتمع ولیعصر سومین سوله سمت چپ انبار شرکت پخش راسن درمان - تلفن: 36106609-026
3155633343