1394/12/12
مرکز پخش تهران

مدیر منطقه شرق تهران
تلفن همراه
شماره تلفن شعبه
آدرس ایمیل
آدرس 
کدپستی
 محمد باستانی
0936-8821900
021-66481218-9
آدرس دفتر: خیابان فلسطین جنوبی تقاطع بزرگمهرضلع جنوب غربی پلاک80 طبقه همکف
آدرس انبار: شهر قدس بلوار انقلاب کوچه دهقان پلاک 366
1416845456
 
مدیر منطقه غرب تهران
تلفن همراه
شماره تلفن شعبه
آدرس ایمیل
آدرس 
کدپستی
 حمید شکری
0935-4956465
021-66481218-9
آدرس دفتر: خیابان فلسطین جنوبی تقاطع بزرگمهرضلع جنوب غربی پلاک80 طبقه همکف
آدرس انبار: شهر قدس بلوار انقلاب کوچه دهقان پلاک 366
1416845456